Kệ treo úp chén 1 tầng inox Hwata HWKC1

1,210,000.00